KLIEK HIER
VIR DIE
NUUTSTE
VEILINGSINLIGTING

Vir meer inligting rakende ons diere
of vir enige ander navrae,
skakel ons gerus by die
volgende nommers
of stuur sommer 'n epos.

(027) 341 2035

072 738 8621

074 542 1385

pietneliadelange@gmail.com